Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników

Dokumenty rekrutacyjne:

Projekt „Masz POWER – masz pracę!” – AKTUALNY NABÓR

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Powyższe dokumenty należy wydrukować (preferowany druk dwustronny), uzupełnić, podpisać i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty na adres:
Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
z dopiskiem na kopercie: Biuro Projektów  POWER

Inne dokumenty:

Oświadczenie uczestnika dot. ubezpieczenia

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Projekt „Młodzi profesjonaliści – przez szkolenia do zatrudnienia!”  – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Powyższe dokumenty należy wydrukować (preferowany druk dwustronny), uzupełnić, podpisać i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty na adres:
Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
z dopiskiem na kopercie: Biuro Projektów  POWER

Pozostałe dokumenty:

Oświadczenie uczestnika dot. ubezpieczenia

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu