Zapisz się – aktualne nabory

REKRUTACJA TRWA! – Masz POWER – masz pracę!

Startujemy z kolejnymi kursami w ramach projektu – zgłoś się i wskaż jakie są Twoje indywidualne plany zawodowe, a my postaramy się je zrealizować…

Zainteresowani?

Aktualnie kompletujemy grupę na szkolenie z zakresu:

Kwiecień ⬇

👉 Pracownik administracyjno-biurowy z kursem ECDL ⏰ START 14.04.2020 r. 

👉 Specjalista ds. kadr i płac – ⏰ START 20.02.2020 r. 

Chcesz się zapisać?

Wypełnij formularz:

Klauzula informacyjna ODO

Wypełnij czytelnie dokumenty rekrutacyjne i przekaż je do nas, osobiście lub pocztą lub skanem, a na odbiór oryginałów się umówimy 😉

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Miejsce szkolenia: Katowice ul. Opolska 22.

W ramach szkolenia otrzymasz

– stypendium szkoleniowe,
– catering w tracie zajęć,
– bezpłatne materiały szkoleniowe,
– certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach,
– zwrot kosztów dojazdów,
– ubezpieczenie ZUS i NNW.

Po szkoleniu kierujemy na staż lub do pracy

Warunki pracy:
– Umowa o pracę na min. 6 miesięcy,
– Wynagrodzenie nawet do 2.200 zł netto/miesięcznie.

Warunki stażu:

– Stypendium stażowe przez 3 miesiące 1017 zł netto/m-c.,

– Zwrot kosztów dojazdu do 100 zł/miesięcznie,

– ubezpieczenie NNW.

Wymagania:
– wiek: 18-29 lat;
– osoby nie uczestniczące w kształceniu w trybie dziennym;
– osoby bez pracy;

– osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową (umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub nie trwa dłużej niż 6 miesięcy) lub pracujące w ramach umowy/umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).
– osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej;
– osoby z woj. śląskiego;

Biorąc udział w projekcie:
– zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe,
– zwiększysz możliwość zatrudnienia,
– podniesiesz swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Zapraszamy do kontaktu 🙂
510-270-171
projekt@grupainfomax.com

Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc w projekcie.