Staż

Projekt „Masz POWER – masz pracę!”

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy stażowej:

Wniosek o zawarcie umowy stażowej

Formularz danych do umowy stażowej

Dokumenty dot. realizacji stażu:

Umowa stażowa

Umowa na powierzenie przetwarzania danych na stażu

Plakat miejsce stażu

Lista obecności na stażu – kwiecień 2020

Wniosek o urlop

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu – aktualizacja

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu, Oświadczenie – samochód umowa użyczenia, Oświadczenie – dojazd samochodem, Oświadczenie – samochód osoby dowożącej

Dokumenty po zakończeniu stażu:

Sprawozdanie uczestnika stażu (wypełnia uczestnik)

Opinia z przebiegu stażu (wypełnia Opiekun stażysty)