Staż

Projekt „Masz POWER – masz pracę!”

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy stażowej:

Wniosek o zawarcie umowy stażowej

Formularz danych do umowy stażowej

Dokumenty dot. realizacji stażu:

Umowa stażowa

Umowa na powierzenie przetwarzania danych na stażu

Plakat miejsce stażu

Lista obecności na stażu – SIERPIEŃ 2019

Lista obecności na stażu – WRZESIEŃ 2019

Wniosek o urlop

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Dokumenty po zakończeniu stażu:

Sprawozdanie uczestnika stażu (wypełnia uczestnik)

Opinia z przebiegu stażu

Projekt „Młodzi Profesjonaliści – przez szkolenia do zatrudnienia!”

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy stażowej:

Wniosek o zawarcie umowy stażowej

Formularz danych do umowy stażowej

Dokumenty dot. realizacji stażu:

Umowa stażowa

Umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych

Plakat (zalecany format: A3)

Lista obecności na stażu – SIERPIEŃ 2019

Lista obecności na stażu – WRZESIEŃ 2019

Wniosek o urlop

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Dokumenty po zakończeniu stażu:

Opinia z przebiegu stażu (wypełnia Opiekun stażu)

Sprawozdanie uczestnika stażu (wypełnia uczestnik)