Staż

UWAGA! ZMIANA ADRESU DO KORESPONDENCJI I OBSŁUGI KLIENTÓW PROJEKTÓW UE:

BIURO PROJEKTU – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
ul. Kopernika 4 lok. 8 
40-064 Katowice

Projekt „Masz POWER – masz pracę!”

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy stażowej:

Wniosek o zawarcie umowy stażowej

Formularz danych do umowy stażowej

Dokumenty dot. realizacji stażu:

Umowa stażowa

Umowa na powierzenie przetwarzania danych na stażu

Oświadczenie uczestnika dot. ubezpieczenia

Plakat miejsce stażu

Lista obecności na stażu – grudzień 2020

Lista obecności na stażu – styczeń 2021

Wniosek o urlop

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu – aktualizacja

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu, Oświadczenie – samochód umowa użyczenia, Oświadczenie – dojazd samochodem, Oświadczenie – samochód osoby dowożącej

Dokumenty po zakończeniu stażu:

Sprawozdanie uczestnika stażu (wypełnia uczestnik)

Opinia z przebiegu stażu (wypełnia Opiekun stażysty)