Zatrudnienie subsydiowane

Projekt „Masz POWER – masz pracę!”

Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia

Dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy:

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowane zatrudnienie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna)

Umowa w sprawie udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia – wzór

Wnioski o refundację kosztów związanych z zatrudnieniem subsydiowanym (do złożenia po podpisaniu umowy):

Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem uczestnika objętego wsparciem projektu

Wniosek o refundację badań lekarskich

 

Projekt „Młodzi Profesjonaliści – przez szkolenia do zatrudnienia!”

Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia

Wnioski o refundację:

Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem uczestnika objętego wsparciem projektu

Wniosek o refundację badań lekarskich

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy:

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowane zatrudnienie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna)

Wniosek o udostępnienie wstępnych informacji o Uczestnikach projektu

Umowa dot. udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia – wzór